Điều khoản sử dụng ứng dụng 100Man

1. Điều khoản ràng buộc

Điều khoản sử dụng ứng dụng 100Man (“Điều khoản”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của người dùng khi truy cập, sử dụng ứng dụng 100Man. Người dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng ứng dụng 100Man.

Bằng việc ấn đánh dấu vào ô “đồng ý” khi sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng chấp nhận tuân thủ theo nội dung tại Điều khoản này trong quá trình truy cập và sử dụng ứng dụng 100Man. Ngoài ra, mọi hành động đăng ký hoặc sử dụng ứng dụng xuất phát từ phía người dùng đều được coi là đồng ý với Điều khoản sử dụng ứng dụng 100Man.

100Man có thể cập nhật Điều khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ của 100Man. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho người dùng thông qua tài khoản của người dùng tại ứng dụng 100Man, hoặc địa chỉ email mà người dùng cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên Website chính thức của 100Man. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm Công ty thông báo tới người dùng hoặc thời điểm khác theo thông báo của 100Man.

Trong trường hợp người dùng không đồng ý với những thay đổi tại Điều khoản, người dùng không nên tiếp tục sử dụng ứng dụng 100Man, vì việc tiếp tục sử dụng ứng dụng 100Man kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản mới.

Mọi thắc mắc của người dùng liên quan đến Điều khoản sẽ được 100Man tiếp nhận theo địa chỉ email: [info@100man.io] hoặc hình thức khác được 100Man thông báo tại ứng dụng 100Man.

2. Về 100

 

100Man cung cấp giải pháp tích lũy, đầu tư vi mô đơn giản để giúp loại bỏ sự phức tạp trong đầu tư thị trường tiền điện tử. 100Man là đơn vị trung gian, làm cầu nối giữa người dùng với những sản phẩm đầu tư tiền điện tử của các đơn vị quản lý đầu tư uy tín tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

100Man hướng đến thế hệ trẻ, những người có khẩu vị đầu tư cao hơn so với việc bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng nhưng chưa đủ khả năng để tự đầu tư, giao dịch tài chính.

 

3. Các tính năng

Tùy theo hoạt động của 100Man tại từng thời điểm, các tính năng được cung cấp, hỗ trợ tiếp cận thông qua ứng dụng 100Man bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Sản phẩm hoàn tiền;

 • Sản phẩm tích lũy;

 • Sản phẩm hỗ trợ đầu tư;

 • Sản phẩm tích sản tự động.

 

3.1. Sản phẩm hoàn tiền

 

Sản phẩm hoàn tiền là loại sản phẩm, dịch vụ mà thông qua ứng dụng 100Man, người dùng có thể tiếp cận với các website thương mại điện tử (bao gồm cả các sàn thương mại điện tử) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện mua sắm, trao đổi hàng hoá và nhận lại một khoản hoàn lại bằng tiền điện tử trên tổng giá trị hàng hoá đã mua sắm theo chính sách của bên bán và/hoặc website thương mại điện tử được sử dụng. Đồng tiền điện tử được sử dụng để hoàn tiền cho người dùng là các đồng tiền điện tử ổn định (stablecoin) (ví dụ như VNDC hay USDT).

Các khoản hoàn tiền bằng tiền điện tử sẽ được ghi nhận trên tài khoản người dùng đăng ký tại ứng dụng 100Man. Trong quá tình người dùng sử dụng Sản phẩm hoàn tiền, 100Man chỉ là bên trung gian đóng góp nền tảng công nghệ, 100Man không chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, khuyến mãi, bảo hành và các vấn đề khác theo quy định của bên bán và hoặc chính sách của website thương mại điện tử được sử dụng.

 

3.2. Sản phẩm tích lũy

Sản phẩm tích luỹ là sản phẩm tài chính, trong đó số tiền điện tử của người dùng trong Tài khoản 100Man sẽ được sử dụng bởi các đơn vị quản lý đầu tư để đổi lại một mức lãi suất. Sản phẩm tích lũy hiện nay bao gồm có: Sản phẩm tích lũy không kỳ hạn, Sản phẩm tích lũy có kỳ hạn một tháng, ba tháng, sáu tháng. Việc thay đổi Sản phẩm tích lũy và nội dung Sản phẩm tích lũy được thông báo trên Website tại từng thời điểm.

Mỗi loại Sản phẩm tích luỹ sẽ được ứng dụng 100Man giới thiệu về thông tin sản phẩm, tỷ lệ lãi suất mà người dùng có thể được hưởng phù hợp với biến động thị trường, khẩu vị rủi ro và chính sách của ứng dụng 100Man từng thời kỳ.

Mức lãi suất liên quan đến số tiền điện tử của người dùng khi sử dụng Sản phẩm tích lũy sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường tài chính. Thông tin về mức lãi suất dự kiến của từng sản phẩm tích lũy được tổng hợp từ các thống kê trong lịch sử. 100Man không đảm bảo hoặc đưa ra cam kết đối với bất kỳ khoản lãi suất nào cho người dùng khi tham gia vào Sản phẩm tích lũy.

Đối với các Sản phẩm tích lũy, người dùng chỉ nhận được mức lãi suất tối đa bằng với mức lãi suất được đề cập đến đối với từng sản phẩm.

 

3.3. Sản phẩm hỗ trợ đầu tư

Ứng dụng 100Man cung cấp nền tảng công nghệ để hỗ trợ người dùng thực hiện thao tác mua/bán tiền điện tử. Ứng dụng 100Man đóng vai trò trung gian, kết nối người dùng với các đơn vị cung cấp nền tảng mua/bán tiền điện tử.

Khi bạn thực hiện thao tác mua/bán tiền điện tử trên ứng dụng 100Man, bạn sẽ không mua tiền điện tử từ 100Man hoặc bán tiền điện tử cho 100Man. 100Man sẽ chuyển lệnh mua/bán tiền điện tử tới các đơn vị cung cấp nền tảng mua/bán tiền điện tử theo chỉ định của người dùng thông qua thao tác trên ứng dụng 100Man.

3.4. Sản phẩm tích sản tự động

Sản phẩm tích sản tự động là sản phẩm tài chính, trong đó số tiền điện tử của người dùng trong Tài khoản 100Man sẽ được các đơn vị quản lý đầu tư đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Sản phẩm đầu tư bao gồm các cấu trúc đầu tư được tạo thành từ các sản phẩm tài chính được phân phối, phát hành bởi các tổ chức tài chính có uy tín tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Lợi nhuận/ rủi ro liên quan đến số tiền điện tử của người dùng khi sử dụng Sản phẩm đầu tư sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường tài chính. Thông tin về mức lợi nhuận dự kiến của từng sản phẩm đầu tư được tổng hợp từ các thống kê trong lịch sử. 100Man không đảm bảo hoặc đưa ra cam kết đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho người dùng khi tham gia vào Sản phẩm đầu tư.

3.5. Tính năng khác

Ngoài các sản phẩm cụ thể nêu trên, tuỳ từng thời điểm và giai đoạn phát triển, ứng dụng 100Man có thể tự mình hoặc phối hợp với các đối tác để cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Việc sử dụng các sản phẩm này sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều khoản này, thông báo từ ứng dụng 100Man và chính sách, thoả thuận giữa 100Man với người dùng và với đối tác tại thời điểm sử dụng sản phẩm.

Người dùng chủ động thực hiện việc lựa chọn các sản phẩm/tính năng trên ứng dụng 100Man, phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro của mình và tuân theo các quy định tại Điều khoản này.

4. Sử dụng ứng dụng 100Man

 

4.1 Đăng ký tài khoản 100Man

 

Để sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng cần đăng ký tài khoản 100Man ("Tài khoản 100Man") bằng cách cung cấp thông tin chi tiết của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, số CCCD/CMT, tài khoản ngân hàng và mật khẩu của người dùng và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.

Mỗi người dùng chỉ được đăng ký một Tài khoản 100Man cho chính mình. Người dùng phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký. Người dùng của ứng dụng 100Man phải từ 18 tuổi trở lên.

Nếu phát hiện có sự không chính xác hoặc không đầy đủ của thông tin đăng ký, theo quyết định riêng của mình, 100Man có thể từ chối mở Tài khoản 100Man cho người dùng hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ Tài khoản 100Man nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài khoản trùng lặp) hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ giao dịch cụ thể nào trong Tài khoản 100Man của người dùng.

Người dùng phải thông báo ngay với 100Man khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của người dùng để 100Man có thể liên lạc với người dùng một cách hiệu quả.

Người dùng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới 100Man bằng cách liên hệ tới email: [info@100man.io]. Trong trường hợp này, người dùng phải ngưng sử dụng ứng dụng 100Man.

Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng ứng dụng 100Man của người dùng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản 100Man theo quy định.

4.2. Khởi tạo mật khẩu

Khi người dùng đăng ký sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, người dùng phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Trong trường hợp có nguy cơ rò rỉ mật khẩu, người dùng phải lập tức thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, ví dụ như thay đổi mật khẩu. Ngoài ra, người dùng phải thông báo với 100Man ngay lập tức bằng cách liên hệ với 100Man qua email: [info@100man.io] hoặc các hình thức khác được 100Man đăng tải trên ứng dụng 100Man.

Vì mục đích bảo mật, 100Man có thể yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu tại bất kỳ thời điểm nào hoặc 100Man có thể tạm dừng Tài khoản 100Man của người dùng.

Trường hợp người dùng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích ứng dụng 100Man:

 • Người dùng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh đối với Tài khoản 100Man của mình;

 • Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho 100Man trong trường hợp 100Man phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại;

 • 100Man sẽ nỗ lực hỗ trợ người dùng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích ứng dụng 100Man của người dùng. Tuy nhiên, 100Man không cam kết các hoạt động hỗ trợ kể trên sẽ luôn hiệu quả, và người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với các thiệt hại phát sinh.

 

4.3. Nạp, rút tiền từ Tài khoản 100Man

 

Tài khoản ngân hàng người dùng cung cấp cho 100Man phải là tài khoản của chính người dùng. Tài khoản ngân hàng này sẽ được sử dụng làm tài khoản để thực hiện các thao tác nạp/rút tiền từ Tài khoản 100Man. Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng phải tuân theo quy định của 100Man từng thời kỳ.

Tài khoản 100Man chỉ ghi nhận số dư bằng tiền điện tử. Trong trường hợp người dùng nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng, tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ được quy đổi thành stablecoin (ví dụ như là VNDC hoặc USDT) bởi đối tác của 100Man trước khi được ghi nhận trên Tài khoản 100Man. Trong trường hợp rút tiền, tiền điện tử trên Tài khoản 100Man sẽ được đối tác của 100Man quy đổi thành tiền pháp định trước khi được chuyển về tài khoản ngân hàng của người dùng.

Ngoài việc sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện thao tác nạp/rút tiền, người dùng có thể thực hiện việc nạp/rút tiền điện tử trực tiếp từ các ví tiền điện tử được thành lập hợp lệ của người dùng tới Tài khoản 100Man.

Người dùng hiểu, xác nhận và đồng ý rằng các thao tác của mình trên ứng dụng 100Man có thể cần một thời gian hợp lý và phù hợp để được tiến hành theo quy định pháp luật và theo các quy trình xử lý nội bộ của 100Man.

Số tiền tối thiểu và tối đa cho mỗi lần nạp/rút sẽ được 100Man thông báo đến người dùng thông qua ứng dụng 100Man tùy từng thời điểm.

Người dùng phải thông báo ngay lập tức cho 100Man khi có bất kỳ dấu hiệu đáng nghi ngờ nào liên quan đến hoạt động nạp/rút tiền trong Tài khoản 100Man của người dùng.

Người dùng chỉ có thể tham gia vào các tính năng của ứng dụng 100Man khi Tài khoản 100Man của người dùng đã ghi nhận số tiền điện tử tương ứng.

5. Vai trò của 100Man

 • Ứng dụng 100Man đóng vai trò:

  • Kết nối người dùng tới các đơn vị cung cấp sản phẩm đầu tư. 100Man đại diện cho người dùng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với các đơn vị cung cấp sản phẩm đầu tư.

  • Cung cấp ứng dụng nền tảng, công nghệ và dịch vụ cần thiết giúp người dùng có thể thực hiện hiệu quả việc tham gia đầu tư các sản phẩm được công bố bởi 100Man.

 • 100Man không thực hiện công việc quản lý quỹ hay thực hiện đầu tư, mà những công việc này do các đơn vị quản lý đầu tư thực hiện.

 • Kết quả hoạt động của việc đầu tư không phải do 100Man quản lý, kiểm soát hay thực hiện.

 • Người dùng hiểu và đồng ý rằng mối quan hệ giữa người dùng và 100Man không phải là việc 100Man cung cấp dịch vụ hay nghiệp vụ nhận ủy thác đầu tư mà 100Man chỉ đơn thuần là đơn vị kết nối người dùng tới các đơn vị cung cấp sản phẩm đầu tư.

 • Căn cứ theo chỉ định và yêu cầu của người dùng đối với các sản phẩm tài chính trên ứng dụng 100Man, ứng dụng 100Man sẽ kết nối để đơn vị quản lý đầu tư thực hiện việc đầu tư phù hợp vào các sản phẩm tài chính như được giới thiệu tại ứng dụng 100Man.

 • 100Man không sở hữu tiền điện tử trong Tài khoản 100Man của người dùng. 100Man sẽ không thực hiện chuyển tiền điện tử đến hoặc từ Tài khoản 100Man của người dùng mà không có chỉ định từ người dùng thông qua thực hiện thao tác trên ứng dụng 100Man.

 • 100Man hỗ trợ người dùng và đưa ra thông tin các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị quản lý đầu tư tới người dùng trên ứng dụng 100Man nhưng không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch giữa người dùng và đơn vị quản lý đầu tư. Trong phạm vi khả năng của mình, 100Man sẽ hỗ trợ các thắc mắc/khiếu nại của người dùng với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị quản lý đầu tư trên ứng dụng 100Man. Tuy nhiên, 100Man không cam kết và không có nghĩa vụ phải giải quyết tất cả các thắc mắc/khiếu nại của người dùng với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị quản lý đầu tư trên ứng dụng 100Man.

6. Miễn trừ trách nhiệm

Người dùng đồng ý rằng với vai trò là nền tảng công nghệ kết nối người dùng tới các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi đơn vị quản lý đầu tư, 100Man không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay rủi ro nào liên quan tới việc đầu tư, góp vốn, sử dụng hoặc không thể sử dụng các sản phẩm tài chính do đơn vị quản lý đầu tư cung cấp.

Nếu người dùng có tranh chấp với đơn vị quản lý đầu tư hoặc với người dùng khác liên quan đến các sản phẩm tài chính, người dùng đồng ý rằng 100Man và các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như mọi cán bộ, giám đốc, đại lý, liên doanh, nhân viên và đại diện của chúng tôi đều sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại nào (thực tế và do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp) dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh liên quan đến các tranh chấp đó.

Người dùng có toàn quyền sở hữu đối với tiền điện tử của mình và quyền này không được chuyển sang cho 100Man. 100Man sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với các biến động của tiền điện tử. Không có đơn vị tiền điện tử nào trong Tài khoản 100Man của người dùng là, sẽ là hoặc có thể là, tài sản 100Man mượn.

Người dùng thừa nhận rằng tiền điện tử có thể không phải tuân theo các biện pháp bảo vệ hoặc bảo hiểm do cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng nhà nước của một số quốc gia nhất định cung cấp.

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng thị trường tiền điện tử có thể có những biến động về giá trị của tiền điện tử. 100Man không chịu trách nhiệm với người dùng đối với bất kỳ rủi ro hay thiệt hại nào xảy ra với người dùng gây nên bởi những biến động của thị trường tiền điện tử.

7. Thông tin cá nhân

Khi người dùng đăng ký Tài khoản 100Man, người dùng đồng ý cung cấp cho 100Man các thông tin nhất định bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email hợp lệ, thông tin cá nhân, thông tin giấy tờ tuỳ thân, thông tin tài khoản ngân hàng.

Bất cứ thông tin cá nhân nào người dùng cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Người dùng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân mà 100Man quy định là bắt buộc.

Người dùng thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ thông tin cá nhân nào do người dùng đăng tải trên ứng dụng 100Man. Người dùng thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải thông tin cá nhân.

100Man có quyền đề xuất đến người dùng tính năng và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà người dùng xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi người dùng đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi 100Man hoặc các bên thứ ba. 100Man có thể thu thập một số thông tin người dùng nhất định và có thể liên hệ với người dùng định kỳ.

100Man sẽ có nghĩa vụ tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin người dùng để phục vụ cho mục đích cung cấp các sản phẩm tài chính phù hợp nhất cho người dùng.

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do người dùng cung cấp, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại v.v., sẽ được 100Man thu thập, sử dụng, phân tích, chuyển giao cho bên thứ ba là đối tác của 100Man nhằm mục đích phát triển các sản phẩm, tính năng phục vụ cho lợi ích của người dùng.

Người dùng hiểu và đồng ý rằng tất cả thông tin do người dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản 100Man của người dùng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của 100Man hoặc đối tác của 100Man để thực hiện cung cấp các tính năng phù hợp cho người dùng.

Người dùng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do người dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản 100Man của người dùng có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của người dùng nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu.

100Man được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của người dùng nào, mà theo nhận định của 100Man, là vi phạm Điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của người dùng của ứng dụng 100Man.

100Man có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới ứng dụng 100Man và/hoặc sử dụng các tính năng trên ứng dụng 100Man khi vi phạm Điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định.

 

100Man được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu 100Man tin rằng thông tin cá nhân của người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho 100Man, gây thiệt hại đến 100Man hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc 100Man để mất người dùng, tài sản, lợi nhuận.

100Man không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của thông tin cá nhân người dùng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi người dùng.

8. Các điều khoản chung

 • Ứng dụng 100Man cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi 100Man cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên ứng dụng 100Man được chính xác, uy tín và chất lượng cao, 100Man không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu 100Man được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên ứng dụng 100Man, 100Man sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất có thể.

 • 100Man khuyến cáo người dùng thường xuyên cập nhất các phiên bản mới nhất của ứng dụng 100Man nhằm đảm bảo việc sử dụng ứng dụng 100Man và thông tin trên ứng dụng 100Man hiệu quả.

 • Toàn bộ trách nhiệm của 100Man đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc người dùng sử dụng ứng dụng 100Man được giới hạn tới thời điểm tài khoản của người dùng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở dữ liệu của 100Man.

 • Trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man, nếu 100Man phát hiện thấy các dấu hiệu lạ thường hoặc khả nghi trên Tài khoản 100Man của người dùng liên quan đến, nhưng không giới hạn bởi, các vấn đề như tham nhũng, rửa tiền, khủng bố, thì Tài khoản 100Man sẽ bị 100Man tạm khóa để kiểm tra với người dùng, cơ quan điều tra liên quan hoặc/và cơ quan có thẩm quyền.

 • 100Man có quyền khóa, xóa tài khoản và tất cả thông tin của người dùng nếu Tài khoản 100Man của người dùng không được sử dụng trong một thời gian nhất định, ngay cả khi không được người dùng đồng ý. Thời gian cụ thể để 100Man áp dụng quy định này sẽ được thông báo tới người dùng tùy từng thời điểm.

 • Để duy trì tài khoản người dùng và bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng sẽ nghiêm túc thực hiện định danh thông tin cá nhân (eKYC) trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man theo yêu cầu của 100Man. 100Man căn cứ vào hành vi của người dùng và quyết định phương án giải quyết đối với tài khoản của người dùng trong trường hợp người dùng không thực hiện định danh thông tin cá nhân theo yêu cầu của 100Man.

 • 100Man được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của người dùng ngay khi 100Man thấy cần thiết hoặc nếu người dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này. Tùy vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà 100Man sẽ thông báo cho người dùng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.

 • 100Man không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng ứng dụng 100Man phát sinh từ nhu cầu của người dùng.

 • Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác người dùng thực hiện qua ứng dụng 100Man thông qua Tài khoản 100Man của người dùng là chính chủ, thay cho việc xác nhận bằng chữ ký tươi của người dùng và đều có hiệu lực pháp lý.

 • Người dùng không được phép sử dụng ứng dụng 100Man cho các mục đích sau đây:

  • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, sử dụng nhằm các mục đích độc hại, khiêu dâm, hoặc bị nghiêm cấp hoặc vi phạm các quy định pháp luật.

  • Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại ứng dụng 100Man cho các hoạt động mang tính thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của 100Man.

  • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.

  • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên ứng dụng 100Man.

  • Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

  • Người dùng đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của người dùng theo Điều khoản này. Người dùng cũng đồng ý không sử dụng ứng dụng 100Man cho mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi 100Man.

  • Người dùng đồng ý không sử dụng ứng dụng 100Man cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích khác không được phép triển khai theo quy định pháp luật.

 • Tất cả người dùng đồng ý không thực hiện:

  • Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung tại ứng dụng 100Man, không vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc Điều khoản này.

  • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm an ninh bất kỳ thông tin của ứng dụng 100Man.

  • Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên ứng dụng 100Man.

  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ ứng dụng 100Man mà không được phép.

  • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều khoản này; chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.

  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới ứng dụng 100Man mà 100Man cung cấp riêng cho người dùng.

  • Truy cập dữ liệu không dành cho người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng không được ủy quyền truy cập.

  • Đăng hoặc gửi đến ứng dụng 100Man bất kỳ thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của người dùng.

  • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.

  • Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những người dùng khác.

  • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.

  • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào.

  • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng khác nào, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ người dùng.

  • Cố tình gây trở ngại với bất kỳ người dùng khác trong việc sử dụng tính năng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến ứng dụng 100Man, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

  • Sử dụng ứng dụng 100Man cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

 • Nếu 100Man vi phạm Điều khoản này, 100Man sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại thực tế và phát sinh từ hệ quả trực tiếp từ vi phạm của 100Man. Trách nhiệm pháp lý của 100Man trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại gián tiếp, mang tính hệ quả, hay mất cơ hội kinh doanh.

 • Người dùng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của người dùng theo Điều khoản này cho người khác. 100Man được phép chuyển giao các quyền của 100Man theo Điều khoản này cho một bên thứ ba khi 100Man nhận thấy các quyền của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng.

 • Nếu người dùng vi phạm Điều khoản này và 100Man lựa chọn không truy cứu trách nhiệm của người dùng, 100Man vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi người dùng tiếp tục vi phạm Điều khoản này.

 • 100Man không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản này gây ra bởi các tình huống bất khả kháng vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của 100Man.

 • Người dùng đồng ý rằng việc truy cập vào ứng dụng 100Man có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng theo thời gian, bao gồm do bảo trì hoặc cải tiến hệ thống, nhu cầu sử dụng, trục trặc phần mềm hoặc phần cứng hoặc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của 100Man (bao gồm lỗi của nhà điều hành, khối lượng thị trường và sự biến động, sự cố về điện, sự cố thiết bị, sự cố liên lạc, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, hành động khủng bố và chiến tranh). 100Man không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn hại nào (dù là trực tiếp hay gián tiếp) phát sinh từ việc không truy cập được vào ứng dụng 100Man từ phía người dùng.

 • Người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho 100Man, người dùng sẽ bồi thường, bồi hoàn các chi phí phát sinh từ và/hoặc liên quan đến thiệt hại đã gây ra cho 100Man.

 • Người dùng hiểu rằng trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man, 100Man sẽ thường xuyên cập nhật cho người dùng những thông tin liên quan đến Tài khoản 100Man, sản phẩm tài chính thông qua ứng dụng 100Man cũng như gửi email, tin nhắn hoặc cuộc gọi để giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo lợi ích tối đa cho người dùng. Vậy nên, tại đây người dùng cam kết đồng ý nhận những thông báo, email, tin nhắn, cuộc gọi... (“Thông báo”) từ 100Man và sẽ không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào tới 100Man liên quan đến việc gửi, nhận Thông báo.

 • Trong trường hợp người dùng gặp phải bất kỳ sự cố nào trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng sẽ thông báo cho 100Man và 100Man sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép, để giải quyết các sự cố này một cách nhanh nhất có thể.

 • Quá trình sử dụng ứng dụng 100Man sẽ phát sinh một số loại phí cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Phí bảo trì tài khoản, Phí rút tiền, và/hoặc bất kỳ khoản phí nào khác (nếu có). Các khoản phí và biểu phí sẽ được thông báo tới người dùng thông qua ứng dụng 100Man tùy từng thời kỳ.

 • Người dùng tự chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng ứng dụng 100Man theo quy định của pháp luật.

 

9. Giải quyết tranh chấp

Nếu có bất kỳ vấn đề khiếu nại, tranh chấp phát sinh giữa người dùng và 100Man thì các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Trước tiên, các bên sẽ tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thể tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

10. Hiệu lực

Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng ngay khi người dùng sử dụng ứng dụng 100Man.

100Man có quyền loại bỏ thông tin của người dùng từ ứng dụng 100Man và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của người dùng tại ứng dụng 100Man khi người dùng vi phạm Điều khoản này hoặc nếu 100Man không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà người dùng gửi đến khi đăng ký Tài khoản 100Man.

Ngay cả khi người dùng không còn là người dùng của ứng dụng 100Man, một số quy định nhất định tại Điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực theo phạm vi pháp luật cho phép.

11. Liên hệ

Mọi thắc mắc của người dùng vui lòng liên hệ 100Man qua email: [info@100man.io] hoặc qua các hình thức tiếp nhận chính thống khác được 100Man thông báo tại ứng dụng 100Man.

Các thông báo tới 100Man được gửi đến các địa chỉ được liệt kê trên ứng dụng 100Man.

100Man sẽ gửi thông báo cho người dùng qua địa chỉ email người dùng đã đăng ký hoặc địa chỉ email mà 100Man nhận thấy là phù hợp để người dùng nhận thông báo.

12. Tuyên bố rủi ro

Trước khi tham gia sử dụng ứng dụng 100Man và các sản phẩm của 100Man, người dùng cần tìm hiểu rõ các rủi ro liên quan khi sở hữu, đầu tư tài sản mã hóa nói chung và các rủi ro cụ thể khi sử dụng ứng dụng 100man được liệt kê trong Tuyên bố rủi ro của chúng tôi.

THAM GIA SỞ HỮU, ĐẦU TƯ TIỀN MÃ HÓA TỒN ĐỌNG RỦI RO. CHÚNG TÔI KHÔNG KHUYẾN KHÍCH BẤT KỲ AI THAM GIA NẾU CHƯA NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ NHỮNG RỦI RO NÀY. CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ BẠN CHỈ THAM GIA BẰNG TÀI SẢN NHÀN RỖI VÀ KHÔNG MẠO HIỂM ĐẦU TƯ NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA BẠN. TUYÊN BỐ RỦI RO CỦA 100MAN SẼ CẬP NHẬT CHO BẠN VỀ NHỮNG RỦI RO CĂN BẢN NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN MÃ HÓA NHƯNG KHÔNG THỂ BAO GỒM HẾT TẤT CẢ NHỮNG RỦI RO ĐI KÈM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀN MÃ HÓA. 100MAN KHUYẾN KHÍCH BẠN TỰ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU VỀ RỦI RO TRONG THỊ TRƯỜNG TIỀN MÃ HÓA.

 

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 100MAN ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐÃ HIỂU VÀ HOÀN TOÀN ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN TRONG TUYÊN BỐ RỦI RO CỦA 100MAN.

12.1.  Tổng quan

100Man không phải là một ngân hàng, một tài khoản tiền gửi, cũng không phải là một tổ chức lưu ký, người giám sát, người ủy thác hoặc bất kỳ loại tài khoản nào khác được mô tả như một sản phẩm hoặc dịch vụ ngân hàng. Khi sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng không gửi tiền pháp định cho 100Man và 100Man cũng không thực hiện lưu giữ, quản lý tiền pháp định của người dùng; thay vào đó 100MAN có chức năng hỗ trợ người dùng mua, bán và quản lý tài sản mã hóa.

Bạn là người sở hữu và có toàn quyền quyết định đối với tài sản mã hóa nằm trong tài khoản của bạn 100Man. Mọi quyết định về việc sử dụng 100Man để tham gia mua/bán, đầu tư, tích lũy tài sản mã hóa được đơn phương thực hiện bởi người dùng. 100Man sẽ không đưa ra bất kỳ lời mời chào đầu tư vào một sản phẩm tài chính nào cụ thể tới bạn, chúng tôi chỉ đơn thuần cung cấp nền tảng công nghệ, ứng dụng 100Man, để giúp người dùng tiếp cận các công cụ quản lý, mua/bán tài sản mã hóa dễ dàng. 

Tất cả những thông tin, ý kiến, nghiên cứu, phân tích ở trên Ứng dụng 100Man và các nền tảng liên quan đều được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. 100Man sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc thương mại nào dựa trên bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Ứng dụng 100Man và các nền tảng của chúng tôi, hoặc bởi bất kỳ nhân viên hay giám đốc điều hành nào của công ty.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hành vi sử dụng ứng dụng 100Man cho mục đích rửa tiền, tham nhũng, tài trợ khủng bố hay bất kì các mục đích khác không được phép triển khai theo quy định pháp luật; ứng dụng và những sản phẩm của 100Man không cung cấp giải pháp hay hỗ trợ những hành vi trong bất kì hoàn cảnh nào. Đồng thời bạn cam kết tuân thủ theo Chính sách phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các gian lận khác do 100Man ban hành.

12.2. Những rủi ro liên quan đến việc nắm giữ và đầu tư tài sản mã hóa

Tổn thất về tài chính khi nắm giữ, đầu tư và giao dịch tài sản mã hóa trong bối cảnh thị trường biến động hay các loại tài sản mã hóa mà bạn có liên quan biến động mạnh.

Giá trị của tài sản mã hóa có thể biến động rất lớn trong thời gian ngắn. Giá trị của tài sản mã hóa có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện liên quan đến thị trường thế giới, tỷ giá hối đoái, thay đổi về quy định và pháp luật, thay đổi công nghệ hay dự đoán về thị trường.

Tài sản mã hóa không được Chính phủ bảo trợ; việc phát hành, cung ứng, sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm, và tiền mã hóa không được xem là tài sản.

Tính thanh khoản của tài sản mã hóa có thể bị hạn chế hay gián đoạn khiến bạn không thể thực hiện bán hay giao dịch tài sản mã hóa đang nắm giữ.

Nguy cơ gian lận, lừa đảo hoặc các cuộc tấn công mạng vào các giao thức, nền tảng mà bạn sử dụng để giao dịch hay cất giữ tài sản mã hóa.

Bạn không thể hủy bỏ hay thay đổi các giao dịch tài sản mã hóa trên hệ thống chuối khối (blockchain) một khi đã thực hiện. Sai lầm trong quá trình thực hiện giao dịch có thể dẫn đến mất mát tài sản mà bạn không thể khôi phục.

Đánh mất hay để lộ khóa cá nhân (private key) hay cụm từ sao lưu (passphrase) khi lưu trữ tài sản mã hóa trên các ví điện tử có thể dẫn đến mất tài sản và không thể khôi phục. Do bản chất phi tập trung của hệ thống chuỗi khối (blockchain), không có tổ chức hay cá nhân nào có thể khôi phục các khóa cá nhân của bạn, khôi phục quỹ của bạn hoặc hoàn ứng lại cho tổn thất của bạn.

Bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào ví điện từ của bạn đều có thể rút tài sản của bạn ra ngoài và bạn có thể không xác định được các bên đó. Không bao giờ cung cấp cho bất kỳ ai khóa cá nhân hoặc cụm từ sao lưu trong ví của bạn.

Các tài sản mã hóa được neo giá theo giá của một tài sản khác, ví dụ như tiền pháp định hoặc bất kì loại tài sản nào khác, đều có thể không duy trì chính xác ở mức giá đó mà có thể dao động cao hơn hoặc thấp hơn giá trị dự kiến.

Tài sản mã hóa số hầu như không được kiểm soát ở hầu hết các nơi trên thế giới và được bảo vệ rất hạn chế (nếu có). Các sàn giao dịch kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ, giao thức, nền tảng hỗ trợ đầu tư, giao dịch, vay mượn tiền mã hóa có thể không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và họ có thể là các tổ chức, cá nhân ẩn danh.

Các khu vực pháp lý khác nhau có thể xử lý tài sản mã hóa theo cách khác nhau và tính chất xuyên biên giới của blockchain và tài sản mã hóa có thể khiến chúng phải tuân theo luật pháp của nhiều khu vực khác nhau. Bạn phải luôn đảm bảo rằng mọi hoạt động sử dụng của bạn đối với bất kỳ tài sản mã hóa nào đều phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) dễ gặp phải nhiều rủi ro khác nhau, từ các cuộc tấn công độc hại đến các lỗi kỹ thuật, có thể dẫn đến mất tài sản trong giao dịch. Đồng thời phí giao dịch có thể thay đổi và quá trình giao dịch có thể bị chậm trễ.

12.3 Những rủi ro liên quan đến việc sử dụng ứng dụng 100Man và các sản phẩm của 100Man

100Man và các đối tác của 100Man có thể gặp phải các sự cố và lỗi về kỹ thuật, sai sót trong quá trình giao tiếp và gặp phải các gián đoạn đến từ các hệ thống chuỗi khối (blockchain) hay các hệ thống liên quan, dẫn đến lỗi, chậm trễ , hay gián đoạn trong quá trình truy cập, sử dụng ứng dụng và các sản phẩm của 100Man, điều này có thể gây thiệt hại người dùng.

Ưu tiên hàng đầu của 100Man là bảo mật hệ thống để bảo mật tài sản kĩ thuật số và thông tin của người dùng, tuy nhiên tài sản mã hóa của người dùng sẽ được 100Man kí quỹ tới các đối tác chiến lược, 100Man không nắm giữ tài sản và cũng không trực tiếp thực hiện việc đầu tư, chúng tôi cam kết không sử dụng tài sản của người dùng để tham gia bất kì giao dịch tài sản mã hóa nào. 100Man và các đối tác có quyền truy cập và kiểm soát tài sản của người dùng có thể bị gặp phải các cuộc tấn công ác ý nhắm đến tài sản và bảo mật thông tin của người dùng.

100Man luôn cố gắng cung cấp những thông tin có tính xác thực cao đến người dùng, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tính chính xác của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào.

100Man tiến hành đánh giá chuyên sâu về bất kỳ đối tác hay các bên thứ ba mà 100Man hợp tác để ký gửi tài sản, bao gồm các bài kiểm tra về bảo mật, tài chính và độ tin cậy. Tuy nhiên, 100Man không thể đảm bảo rằng các đối tác sẽ không gặp bất kỳ vi phạm nào, làm mất tài sản hoặc hoàn trả tài sản lại cho 100Man, dẫn đến tổn thất tài chính.

100Man sẽ luôn tuân theo các điều khoản trong Điều khoản sử dụng dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tài sản của người dùng; tuy bằng cách sử dụng ứng dụng 100Man, bạn thừa nhận rằng có nguy cơ 100Man không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với người dùng, trong trường hợp đó, tái sản của bạn có thể bị mất toàn bộ hoặc một phần.

100Man luôn cố gắng duy trì lãi suất tích lũy và lãi suất của các sản phẩm hỗ trợ đầu tư một cách ổn định, tuy nhiên trong bất kì bối cảnh nào mức lãi suất của các sản phẩm tích lũy và đầu tư đều có thể thay đổi và thậm chí giảm xuống 0%. Bạn luôn có quyền quyết định việc tiếp tục hay không tiếp tục sử dụng những sản phẩm tích lũy và đầu tư mà 100Man cung cấp.

100Man không phải là một ngân hàng, một tài khoản tiền gửi, cũng không phải là một tổ chức lưu ký, người giám sát, người ủy thác hoặc bất kỳ loại tài khoản nào khác được mô tả như một sản phẩm hoặc dịch vụ ngân hàng. Khi sử dụng ứng dụng 100Man, người dùng không gửi tiền pháp định cho 100Man và 100Man cũng không thực hiện lưu giữ, quản lý tiền pháp định của người dùng; thay vào đó 100MAN có chức năng hỗ trợ người dùng mua, bán và quản lý tài sản mã hóa. Chúng tôi có thể cho các đối tác vay, bán, chế chấp, chuyển nhượng, đầu tư, sử dụng vào những nỗ lực thương mại để giảm thiểu tổn thất. 

100Man không được đảm bảo với các khoản bảo hiểm đầu tư. Tài sản mã hóa trong tài khoản 100man của bạn không được 100Man giữ với tư cách là người giám sát hoặc ủy thác và không được bảo hiểm bởi bất kỳ gói bảo hiểm tư nhân hoặc chính phủ nào.

Các thay đổi về luật pháp tại khác khu vực mà 100Man đang hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến việc duy trì ứng dụng, sản phẩm hay dịch vụ đang được 100Man cung cấp cho người dùng. 100Man không cam kết việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến người dùng một cách liên tục không bị gián đoạn.