Công thức tính lãi kép cộng dồn hàng ngày

Tính năng "Tích lũy an toàn" tại 100Man áp dụng công thức lãi kép theo ngày. Cùng tìm hiểu công thức mà 100Man đang áp dụng nhé.

Công thức lãi kép theo thời gian

A= P x (1 + r/n)^nt

Trong đó:

A: giá trị tương lai

P : số tiền vốn gốc ban đầu

r : lãi suất hàng năm

n: số lần tiền lãi được nhập gốc mỗi năm

t : số năm tích lũy


Lãi suất kép hàng năm được tính bằng

APY = (1 + r/n)^n - 1


Công thức lãi kép áp dụng tại 100Man

Đối với các gói tích lũy tại 100Man, người dùng sẽ nhìn thấy ngay mức lãi suất kép (APY). Tiền lãi được nhập gốc hàng ngày, chính vì vậy số lần tiền lãi được nhập gốc trong năm: n = 365 và số tiền lãi nhận được mỗi ngày được tính dựa trên Lãi suất ngày = r/365.


Ví dụ với gói Tích lũy đặc biệt có lãi suất kép APY = 15%, chúng ta có:

15% = (1 + Lãi suất ngày)^365 - 1


Từ đó bạn có thể tính được Lãi suất ngày của gói Tích lũy đặc biệt: Lãi suất ngày = 0.0383%.

Dựa vào công thức này, người dùng có thể tính được Tiền lãi hàng ngày của mình.


Công thức lãi kép hoạt động tốt nhất trong dài hạn bởi Tiền lãi hàng ngày sẽ tăng theo thời gian do Tiền lãi được nhập vào gốc. Đối với các gói lãi suất 8-12% khi sổ đáo hạn mà bạn chưa muốn rút, 100Man sẽ tự động nhập lãi vào gốc và bắt đầu một chu kì tích lũy mới và bạn vẫn được hưởng lãi suất tính bằng công thức lãi kép.


515 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả