Hướng dẫn tạo và rút sổ tích lũy trong ứng dụng 100Man

Bạn có thể sử dụng VNDC để tham gia tích lũy an toàn tại 100Man bằng cách tạo các sổ tích lũy theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn không tạo các sổ tích lũy, VNDC trong ví vẫn mặc định nhận lãi không kì hạn 6%/năm.


Video hướng dẫn tạo và rút gói tích lũy trên ứng dụng 100Man


Các bước tạo sổ tích lũy trên ứng dụng 100Man: Bước 1: Tại màn hình chủ, bạn chọn “Tích lũy an toàn (stablecoins)” hoặc "Tích lũy" tại thanh menu chính để chuyển sang màn hình của tính năng tích lũy.


Bước 2: Chọn gói tích lũy phù hợp nhất với bạn.

Tại màn hình tạo sổ, nhập số VNDC mà bạn muốn gửi vào sổ tích lũy. Bạn sẽ nhìn thấy Lãi ngày - Lãi tháng - Lãi năm biểu thị cho số lãi mà bạn sẽ nhận được theo thời gian tích lũy. Tùy theo gói tích lũy, bạn có thể gửi kèm MAN token vào sổ để gia tăng lãi suất từ 1 - 3%/năm. Sau khi đã nhập số VNDC cần tích lũy (và MAN nếu có), hãy chọn "Tích lũy ngay" để tiếp tục.


Bước 3: Lúc này màn hình sẽ hiện lại thông tin tiền gửi để bạn xác nhận lại. Khi đã kiểm tra đúng các thông tin, bạn chọn “Tích lũy ngay” để hoàn tất tạo sổ tích lũy. Sau khi đã tạo thành công sổ tích lũy. Bạn có thể xem và quản lý các sổ tích lũy của mình tại màn hình tích lũy hoặc trong "Ví".

Các bước rút sổ tích lũy trên ứng dụng 100Man: Bước 1: Chọn sổ tích lũy bạn muốn rút tại "Ví" hoặc màn hình riêng của các gói tích lũy.


Bước 2: Tại màn hình chi tiết sổ tích lũy, bạn có thể chọn nút "Tất toán sổ".


Bước 3: Đối với các sổ có MAN, bạn có thể lựa chọn "Chỉ rút MAN". Lúc này MAN sẽ được chuyển về ví của bạn và VNDC trong sổ vẫn được tiếp tục được tích lũy với lãi suất cơ bản. Lưu ý rằng nếu bạn rút MAN ra khỏi sổ, lãi sẽ được tính lại theo lãi cơ bản của sổ khi không được gia tăng lãi suất từ MAN.


Khi chọn "Tất toán sổ" trước ngày đáo hạn, bạn sẽ rút tất cả tài sản ra khỏi sổ và lãi sẽ được tính lại với lãi suất không kì hạn 6%/năm.

79 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả